Učení o pěti prvcích

Pět prvků - dřevo, oheň, země, kov a voda vznikají jako různé vrstvy původní čchi. V člověku představuje pět prvků pět orgánů cang játra, srdce, slezina, plíce> a ledviny, které řídí vnitřní mikrosvět člověka. V souvislosti s vnitřními orgány jang obstarává činnost a funkce vnitřních orgánů, zatímco jin jim dává materiální základ.
Působením vztahu mezi prvky jako rození, ovládání, podmaňování a ponižování vznikají další formy bytí.
Rození je základní vztah: Dřevo rodí oheň, oheň rodí zem, země rodí kov, kov rodí vodu, voda rodí dřevo. Tento vztah se nazývá matka-dítě, matka rodí a dítě je rozeno. Matka je dítětem předcházejícího a dítě je matkou prvku následujícího.
Ovládání platí mezi každým druhým prvkem: Dřevo ovládá zem, zem ovládá vodu, voda ovládá oheň, oheň ovládá kov, kov ovládá dřevo. Ovládání slouží k udržení rovnováhy, která by mohla být narušena nekontrolovaným narůstáním působení jednoho prvku v systému.
Podmaňování platí mezi stejnými prvky a ve stejném pořadí jako ovládání. V tomto případě však ovládající prvek má příliš velkou převahu nad prvkem ovládaným. Dochází tak k jeho podmaňování. Dřevo si podmaňuje zem, zem si podmaňuje vodu, voda si podmaňuje oheň, oheň si podmaňuje zem a zem si podmaňuje dřevo. Jde o patologický vztah, kdy ovládaný prvek je příliš oslaben a neklade potřebný odpor nebo ovládající prvek je příliš silný.
Ponižování působí mezi stejnými prvky jako v předchozích dvou případech, ale obráceným směrem. Dřevo ponižuje kov, kov ponižuje oheň, oheň ponižuje vodu, voda ponižuje zem, zem ponižuje dřevo. K ponižování dochází když, ovládaný prvek je příliš silný, naopak ponižuje ovládajícího nebo ovládající prvek je příliš zeslaben. Stejně jako předchozí vztah jedná se o vztah deformující.
Vše dokumentuje obrázek níže