Učení o jinu a jangu

Svět je tvořen z čchi prapůvodní substance-energie. Čchi se skládá ze dvou protikladných, ale v sobě obsažených složek jinu a jangu. Vlastnosti jinu a jangu a zákonitosti jejich vztahů určují chování všech věcí a jevů. Jsou tedy podstatou zdraví nemocí.
Jin je složka vyživující kolující uvnitř těla. K principu jin patří hmota, země, tma, noc, chlad, klid, ženský princip.
Jang je složka pohybová je více na povrchu těla , ochraňuje tělo proti vnějším vlivům. K principu jang přináleží energie, vesmír, den, pohyb, aktivita, teplo, mužský princip.
Obrázek vpravo symbolizuje trojjedinnost nebe, člověka a země. Jang vesmíru (symbol nahoře), jin země (symbol dole) se setkávají a tvoří mikrokosmos lidské bytosti (symbol uprostřed).
Rovnováha mezi jinovou a jangovou složkou čchi a současně také optimální kvalita čchi jsou základní podmínkou pro dobrou funkci organismu, tedy pro zdraví.