Dráha žlučníku Žl

dráha žlučníku Dráha žlučníku vychází z vnějšího očního koutku v bodě (Tongziliao Žl 1), jde šikmo do Tinghui Žl 2 v jamce před uchem vzhůru do dolního rohu čela bod Touwei Ž 8, pak sestupuje dozadu za ucho do Wangu Žl 12. Odsud se vrací na čelo (Yangbai Žl 14), sestupuje k Fengchi Žl 20, Dráha vvytváří ve spánkové části hlavy složitý systém celkem 20 bodů.
Z bodu Fengchi Žl 20 jsou spoje do bodu Tianrong TeS 17, pak dozadu k bodu Dazhui ZS 14.
Retroaurikulární větev prochází bodem Yifeng TO 17, vrací se zpět k zevnímu očnímu koutku Tongziliao Žl 1, sestupuje do tváře, jde dolů podél krku dolů do klíční kosti, kde se střetává s hlavní drahou.
Vnitřní větev dále sestupuje na a do hrudníku, přes bránici k propojení s játry a vstupuje do svého hlavního orgánu žlučníku, odtud dolů k okraji stydké krajiny příčně do oblasti kyčle (Huantiao Žl 30).
Hlavní dráha pokračuje dolů k bodu Jianjing Žl 21, dosáhne klíční kost, projde podpažní jamkou po straně hrudníku přes volný okraj žeber, v oblasti kyčle se setkává s vnitřní větví. Sestupuje dolů ve středové linii vnější části nohy před kotníkem, přes Zulinqi Žl 41 a končí na špičce čtvrtého prstu na noze.
Vnitřní větev z bodu Zulinqi Žl 41 běží do oblasti palce na noze, kde se spojuje s drahou jater.

Dráha žlučníku má celkem 44 bodů - první bod je Tongziliao Žl 1, posledním je Zuqiaoyin Žl 44.