Dráha tří ohřívačů TO

dráha tří ohřívačů 1.část dráha tří ohřívačů 2.část Dráha tří ohřívačů začíná u neftového lůžka na ulnární straně špičky prsteníku, (na straně směrem k malíku, pokračuje po straně prsteníku, mezi 4. a 5. metakarpem po dorzální straně (hřbetu) zápěstí, uprostřed zevní strany předloktí přes olecranon po střední části horní části paže až na rameno, kde se kříží s dráhou žlučníku, má spoj k bodu Dazhui ZS 14.
Vnitřní dráha jde podél klíční kosti do hrudníku, kde se rozděluje na dvě větve.
Vnitřní větev se spojuje s perikardem a sestupuje přes bránici dolů do břicha, kde se propojí s horní, střední a dolní částí břišní dutiny, propojuje se dolů k bodu Weiyang MM 39.
Hrudní větev jde nahoru z hrudi do klíční kosti nahoru, kde se spojí s hlavní drahou pokračující od ramena na krk a obkružuje ušní boltec, končí v bodě Sizhukong TO 23. V bodě Yifeng TO 17 vstupuje do ucha a jde do oka, zde krouží směrem vzhůru a vrací se do ucha, začíná vpředu. Prochází přes body Ermen TO 21, Erheliao TO 22 na vnější straně obočí v bodě Sizhukong TO 23 u zevního okraje obočí. Od bodu Sizhukong TO 23 jde spojnice k bodu Tongziliao Žl 1, kde se spojuje s drahou žlučníku.

Dráha tří ohřívačů má celkem 23 bodů. První bod dráhy je Guanchong, poslední pak Sizhukong TO 23.