Dráha plic P

dráha plic
Vnitřní průběh dráhy plic začíná ve střední části hrudní dutiny, směřuje dolů a dostává se do kontaktu se sdruženým orgánem - tlustým střevem. Otáčí se zpět, jde podél ústí žaludku přes bránici do plic. Na povrch vystupuje ve druhém mezižeberním prostoru uprostřed mezi linií prsní bradavky a podpaží (bod Zhongfu P 1), stoupá k prvnímu mezižebří, stáčí se ke středu dvouhlavého svalu a k lokti. Dále probíhá nepřetržitě dolů podél radiální (palcové) strany předloktí, radiálně od výběžku processus styloid radii (vřetenní kosti) oblasti nad zápěstím, tam vchází do cunkou (na arterii radialis na zápěstí využívaný pro pulzovou diagnostiku). Dále pak přes bříško palce po radiální hranici až k nehtovému lůžku koncového článku palce (Shanzhong P 11).
Od bodu na zápěstí (Lieque P 7) vytváří větev jdoucí na radiální stranu ukazováku, kde se spojuje s dráhou tlustého střeva v bodě TS 1 Shangyang.

Dráha má 11 bodů :
První bod dráhy je Zhongfu P 1; Shaoshang P 11 je poslední bod.