Dráha obalu srdce OS

dráha obalu srdce
Vnitřní průběh dráhy obalu srdce začíná v oblasti prsou. Odtud vstupuje do perikardu (ochranného obalu srdce), svého hlavního orgánu. Potom prochází bránicí do břicha, kde je v kontaktu s horní, střední a dolní částí břišní dutiny. Pak se vrací do perikardu, jde podél esophagu. Dráha pokračuje vzhůru, spojuje se s očima a vstupuje do mozku.
Hlavní větev jde z prsou a vystupuje na povrch 1 cun vedle prsní bradavky v bodu Tianchi OS 1 a odtud jde mezi drahami plic a srdce k podpažní rýze. Sestupuje dolů středem vnitřní částí ruky až dosáhne střed vrcholu prostředníku v bodě Zhongchong OS 9.
Vedlejší větev, která jde z dlaně z bodu Laogong OS 8, běží podél prsteníku k jeho konci a tam se spojuje s drahou tří ohřivačů.

Dráha obalu srdce má celkem 9 bodů.
První bod je Tianchi OS 1, poslední pak Zhongchong OS 9.