Dráhy a spojnice


Dráhy a spojnice tvoří síť pro vedení čchi organismem. Spojují vnitřní orgány s tkáněmi a orgány povrchových částí těla a tvoří jednotu těla a orgánů. Dráhy jsou kmenové části patřící příslušným orgánům, spojnice jsou jejich podružné větve procházející tělem. Systém drah a spojnic se skládá z dvanácti hlavních drah, osmi zvláštních drah a patnácti spojnic. Dvanáct řádných drah spolu s přední a zadní střední drahou tvoří čtrnáct drah s aktivními body používanými při léčbě akupunkturou nebo moxováním.

Dráha plic (zkratka P) Dráha tlustého střeva (TS)
Dráha žaludku (Ž) Dráha sleziny (sleziny-slinivky) (SS)
Dráha srdce (S) Dráha tenkého střeva (TeS)
Dráha močového měchýře (MM) Dráha ledvin (L)
Dráha obalu srdce (perikardu, osrdečníku) (OS) Dráha tří ohřívačů (ohňů, zářičů) (TO)
Dráha žlučníku (Žl) Dráha jater (J)
Dráha přední střední (PS) Dráha zadní střední (ZS)