Akupunktura

Akupunktura je určitě nejznámější disciplinou tradiční čínské mediciny. Patří mezi nejstarší léčebné postupy, to však vůbec nesnižuje její význam, neboť jak známo, právě čas spravedlivě a nemilosrdně oddělí významné od nevýznamného, hodnotné od nehodnotného. Stránky, Vám milý návštěvníku, poskytují teoretické základy ukázkou akupunkturních drah a bodů na těchto drahách nebo přímo praktické ukázky akupunktury. Na video sekvencích provádí akupunkturu náš přítel a spolupracovník MUDr. Radomír Růžička, CSc., přední český lékař akupunkturista a znalec tradiční čínské mediciny.

Dráhy a spojnice (kolaterály) tvoří síť pro vedení čchi lidským organismem. Spojují vnitřní orgány s různými tkáněmi a orgány povrchových částí těla a tvoří tak jednotu těla a orgánů. Dráhy jsou kmenové části patřící příslušným orgánům, spojnice jsou jejich podružné větve procházející celým tělem. Systém drah a spojnic se skládá z

Na našich stránkách prezentujeme pouze hlavní dráhy a dvě zvláštní dráhy (přední a zadní střední).

Akupunktura prakticky video